اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   اصغر منتظر القائم
اصغر منتظر القائم
آثار موجود در کتابخانه
دانشنامه تخت فولاد اصفهان ۱. دانشنامه تخت فولاد اصفهان
سازمان فرهنگی‌ تفریحی شهرداری اصفهان، چاپ اول، اصفهان، 2 جلد، ویراستار: ناصر کریم پور
اشراف و نشر:
بوستان فضیلت ۲. بوستان فضیلت
نویسنده: حمید خلیلیان
سازمان فرهنگی‌ تفریحی شهرداری اصفهان، چاپ سوم، اصفهان، ۱۳۹۰ش.
حدیث خوبان ۳. حدیث خوبان
حکایتهای اخلاقی و کرامات مشاهیر تخت فولاد اصفهان
گردآورنده: حمید خلیلیان
سازمان فرهنگی‌ تفریحی شهرداری اصفهان، چاپ پنجم، اصفهان، ۱۳۹۰ش.، 2 جلد
گلشن اهل سلوک ۴. گلشن اهل سلوک
مشاهیر تکیه شیخ محمد تقی رازی
نویسنده: رحیم قاسمی
کانون پژوهش، چاپ دوم، اصفهان، ۱۳۸۷ش.
گلزار فضیلت ۵. گلزار فضیلت
مشاهیر تخت فولاد اصفهان (تکیه فاضل هندی)
نویسنده: رحیم قاسمی
کانون پژوهش، چاپ اول، اصفهان، ۱۳۸۸ش.
بزم قدسیان ۶. بزم قدسیان
مشاهیر تخت فولاد اصفهان (تکیه میرزا عبدالغفار تویسرکانی)
نویسنده: رحیم قاسمی
سازمان فرهنگی‌ تفریحی شهرداری اصفهان، چاپ اول، اصفهان، ۱۳۸۹ش.
شرح مجموعه گل ۷. شرح مجموعه گل
مشاهیر مدفون در تکیه سید العراقین
نویسنده: رحیم قاسمی
سازمان فرهنگی‌ تفریحی شهرداری اصفهان، چاپ دوم، اصفهان، ۱۳۹۰ش.
گلزار مقدس ۸. گلزار مقدس
مشاهیر تخت فولاد اصفهان (تکایای گلزار و مقدس)
نویسنده: رحیم قاسمی
سازمان فرهنگی‌ تفریحی شهرداری اصفهان، چاپ اول، اصفهان، ۱۳۸۹ش.
بزم معرفت ۹. بزم معرفت
مشاهیر تخت فولاد اصفهان (تکیه علامه ملامحمد اسماعیل خواجویی)
نویسنده: رحیم قاسمی
کانون پژوهش، چاپ اول، اصفهان، ۱۳۸۸ش.
مشاهیر مظبوعاتی اصفهان (مدفون در تخت فولاد) ۱۰. مشاهیر مظبوعاتی اصفهان (مدفون در تخت فولاد)
نویسنده: علی اخضری
کانون پژوهش، چاپ اول، اصفهان، ۱۳۸۶ش.
چونان دری گشوده به بهشت ۱۱. چونان دری گشوده به بهشت (کوشش در نشر)
بررسی جلوه‌های معماری آستان مقدس امامزادگان علیهم السلام
سازمان اوقاف و امور خیریه، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۳ش.، با همکاری: محمد مهرابی، زیر نظر: احمد شرفخانی
امامزادگان تجلّی گاه هنر قدسی ۱۲. امامزادگان تجلّی گاه هنر قدسی (کوشش در نشر)
بررسی تزیینات و آرایه ها در بقاع متبرکه
سازمان اوقاف و امور خیریه، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۳ش.، با همکاری: محمد مهرابی، زیر نظر: احمد شرفخانی
امامزادگان و حیات فرهنگی ۱۳. امامزادگان و حیات فرهنگی (کوشش در نشر)
مروری بر نقش فرهنگی امامزادگان
سازمان اوقاف و امور خیریه، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۳ش.، با همکاری: محمد مهرابی، زیر نظر: احمد شرفخانی
حُرمت حَرم ۱۴. حُرمت حَرم (کوشش در نشر)
مروری بر نقش اجتماعی امامزادگان
سازمان اوقاف و امور خیریه، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۳ش.، به کوشش: محمد مهرابی، زیر نظر: احمد شرفخانی