اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   رحیم دولتی
رحیم دولتی
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
پیام نگار (مقدمه، متن و ترجمه‌ی خطابه‌ی غدیر) ۱. پیام نگار (مقدمه، متن و ترجمه‌ی خطابه‌ی غدیر) (مترجم به زبان انگلیسی)
مترجم به زبان فارسی: حسین حسینی
نگار، تهران، ۱۳۸۵ش.