اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   ماساجی اینوئه
ماساجی اینوئه
آثار موجود در کتابخانه
آثار ترجمه شده:
سفرنامه ایران ۱. سفرنامه ایران
مسافر ژاپنی در ماوراء النهر، ایران و قفقاز (1320 ه.ق. / 1902م.)
مترجم: هاشم رجب زاده، کینجی ائورا
طهوری، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۰ش.