اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   مسعود جعفری
مسعود جعفری
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
تاریخ اندیشه سیاسی در اسلام ۱. تاریخ اندیشه سیاسی در اسلام
انتشارات سخن، چاپ اول، قم، ۱۳۸۹ش.