اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   حسین توفیقی
حسین توفیقی
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
کلام مسیحی ۱. کلام مسیحی
نویسنده: توماس میشل
دانشگاه ادیان و مذاهب، نشر ادیان، چاپ سوم، قم، ۱۳۸۷ش.
مسیحیت و ادیان جهان ۲. مسیحیت و ادیان جهان