اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   توماس میشل
توماس میشل
آثار موجود در کتابخانه
آثار ترجمه شده:
کلام مسیحی ۱. کلام مسیحی
مترجم: حسین توفیقی
دانشگاه ادیان و مذاهب، نشر ادیان، چاپ سوم، قم، ۱۳۸۷ش.