اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   طیبه مقدم
طیبه مقدم
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
۱. زن در مسیحیت
نویسنده: هانس کونگ
مترجم: حمید بخشنده
دانشگاه ادیان و مذاهب، نشر ادیان، چاپ اول، قم، ۱۳۸۹ش.