اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   رومیلا تاپار
رومیلا تاپار
آثار موجود در کتابخانه
۱. A history of india
آثار ترجمه شده:
تاریخ هند (1) ۲. تاریخ هند (1)
مترجم: همایون صنعتی زاده
• تاریخ هند، دانشگاه ادیان و مذاهب، نشر ادیان، چاپ اول، قم، ۱۳۸۷ش.، 2 جلد