اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   بهروز حدادی
بهروز حدادی
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
درسنامه الهیات مسیحی ۱. درسنامه الهیات مسیحی
نویسنده: آلیستر مک گراث
مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب، چاپ اول، ویرایش سوم، قم، ۱۳۸۴ش.
مقدمه ای بر تفکر نهضت اصلاح دینی ۲. مقدمه ای بر تفکر نهضت اصلاح دینی
نویسنده: آلیستر مک گراث
دانشگاه ادیان و مذاهب، نشر ادیان، چاپ دوم، قم، ۱۳۸۷ش.