اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   آلیستر مک گراث
آلیستر مک گراث
آثار موجود در کتابخانه
آثار ترجمه شده:
درسنامه الهیات مسیحی ۱. درسنامه الهیات مسیحی
مترجم: بهروز حدادی
مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب، چاپ اول، ویرایش سوم، قم، ۱۳۸۴ش.
مقدمه ای بر تفکر نهضت اصلاح دینی ۲. مقدمه ای بر تفکر نهضت اصلاح دینی
مترجم: بهروز حدادی
دانشگاه ادیان و مذاهب، نشر ادیان، چاپ دوم، قم، ۱۳۸۷ش.