اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   احمد بن محمد سیاری
احمد بن محمد سیاری
آثار موجود در کتابخانه
القراءات ۱. القراءات
• کتاب القراءات او التنزیل و التحریف، دار بریل، ۱۳۸۸ش. برابر 2009م.، محقق: ایتان کولبرغ و محمد علی امیر معزی، با مقدمه: ایتان کولبرغ و محمد علی امیر معزی