اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   شهریار حسن زاده
شهریار حسن زاده
آثار موجود در کتابخانه
تصحیح و تحقیق:
دیوان فانی خویی (موسوم به گنج الله) ۱. دیوان فانی خویی (موسوم به گنج الله) (تصحیح)
شاعر: محمد حسن حسینی زنوزی
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۰ش.