اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   فان فلوتن
فان فلوتن
آثار موجود در کتابخانه
۱. La domination arabe
le chiisme et les croyances messianiques sous le Khlifat des omayades
آثار ترجمه شده:
استیلای عرب (شیعه و مهدویت در عهد بنی امیه) ۲. استیلای عرب (شیعه و مهدویت در عهد بنی امیه)