اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   ادریس بن علی بدلیسی
ادریس بن علی بدلیسی
آثار موجود در کتابخانه
آثار ترجمه شده:
قانون شاهنشاهی ۱. قانون شاهنشاهی
مترجم مقدمه به انگلیسی: مصطفی امیری
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۷ش.، مصحح: عبدالله مسعودی آرانی