اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   حسن بن طورخان کافی
حسن بن طورخان کافی
آثار موجود در کتابخانه
أزهار الروضات في شرح روضات الجنات ۱. أزهار الروضات في شرح روضات الجنات
انتشارات بین‌المللی امین، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۷ش.، محقق: علی اکبر ضیائی، با تعلیق: علی اکبر ضیائی، مصحح: علی اکبر ضیائی
نظام العلماء الی خاتم الأنبیاء ۲. نظام العلماء الی خاتم الأنبیاء
انتشارات بین‌المللی امین، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۶ش.، محقق: علی اکبر ضیائی، با تعلیق: علی اکبر ضیائی
رسالة فی تحقیق لفظ چلبي ۳. رسالة فی تحقیق لفظ چلبي
• نوادر المخطوطات العربیة البوسنویة ، انتشارات بین‌المللی امین، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۷ش.، محقق: علی اکبر ضیائی، مصحح: علی اکبر ضیائی
آثار ترجمه شده:
أصول الحکم فی نظام العالم ۴. أصول الحکم فی نظام العالم
مترجم مقدمه به انگلیسی: مصطفی امیری
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۰ش.، محقق: علی اکبر ضیائی، مصحح: علی اکبر ضیائی
• نوادر المخطوطات العربیة البوسنویة ، انتشارات بین‌المللی امین، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۷ش.، محقق: علی اکبر ضیائی، مصحح: علی اکبر ضیائی