اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمدباقر نوبخت
محمدباقر نوبخت
آثار موجود در کتابخانه
پژوهش های راهبردی در توسعه اقتصادی ایران ۱. پژوهش های راهبردی در توسعه اقتصادی ایران
مجموعه نتایج مطالعات گروه پژوهشی اقتصاد از مهر ماه 1385 تا فروردین ماه 1387
ترجمه:
مدیریت پروژه پیشرفته ۲. مدیریت پروژه پیشرفته
نویسنده: آلن دی اور
موسسه تحقیق و توسعه نوین دانشمند، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۹ش.
اشراف و نشر:
چشم انداز استراتژیک کشورهای مسلمان ۳. چشم انداز استراتژیک کشورهای مسلمان