اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمدرضا ابویی مهریزی
محمدرضا ابویی مهریزی
آثار موجود در کتابخانه
تصحیح و تحقیق:
مختصر مفید ۱. مختصر مفید (تصحیح)
آثار ترجمه شده:
۲. کتاب الوحشیات
نسخه برگردان به قطع اصل نسخه خطی کتابخانه شخصی دکتر وحید ذوالفقاری کتابت 550 ه
به کوشش: وحید ذوالفقاری
نویسنده: حبیب بن اوس ابوتمام
مترجم مقدمه: محمود امیدسالار
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۹ش.، با مقدمه عربی: محمدعلی آذرشب، با پیشگفتار: احمد مهدوی دامغانی