اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   برت فرانگر
برت فرانگر
آثار موجود در کتابخانه
ویراستاری و مقدمه:
۱. کتاب الابنیة عن حقایق الادویة (روضة الانس و منفعة النفس) (با مقدمه انگلیسی)
نسخه برگردان به قطع اصل نسخه خطی شماره A.F.340 کتابخانه ملی اتریش (وین)
نویسنده: موفق بن علی هروی
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۸ش.، با مقدمه فارسی: دکتر علی اشرف صادقی و استاد ایرج افشار، کاتب: علی بن احمد اسدی