اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   علی بن احمد اسدی
علی بن احمد اسدی
آثار موجود در کتابخانه
۱. لغت فرس
خطاطی:
۲. کتاب الابنیة عن حقایق الادویة (روضة الانس و منفعة النفس) (کاتب)
نسخه برگردان به قطع اصل نسخه خطی شماره A.F.340 کتابخانه ملی اتریش (وین)
نویسنده: موفق بن علی هروی
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۸ش.، با مقدمه انگلیسی: برت فرانگر، با مقدمه فارسی: دکتر علی اشرف صادقی و استاد ایرج افشار