اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   موفق بن علی هروی
موفق بن علی هروی
آثار موجود در کتابخانه
۱. کتاب الابنیة عن حقایق الادویة (روضة الانس و منفعة النفس)
نسخه برگردان به قطع اصل نسخه خطی شماره A.F.340 کتابخانه ملی اتریش (وین)
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۸ش.، با مقدمه انگلیسی: برت فرانگر، با مقدمه فارسی: دکتر علی اشرف صادقی و استاد ایرج افشار، کاتب: علی بن احمد اسدی