اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   رمضان بهداد
رمضان بهداد
آثار موجود در کتابخانه
تصحیح و تحقیق:
نزهة الانفس و روضة المجلس ۱. نزهة الانفس و روضة المجلس (تحقیق و تصحیح)
نویسنده: محمدبن علی ابن حمدان
مترجم مقدمه به انگلیسی: مصطفی امیری
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۴۳۰ق. برابر ۱۳۸۷ش. برابر 2009م.