اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمدبن علی ابن حمدان
محمدبن علی ابن حمدان
آثار موجود در کتابخانه
آثار ترجمه شده:
نزهة الانفس و روضة المجلس ۱. نزهة الانفس و روضة المجلس
مترجم مقدمه به انگلیسی: مصطفی امیری
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۴۳۰ق. برابر ۱۳۸۷ش. برابر 2009م.، محقق: رمضان بهداد، مصحح: رمضان بهداد