اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   جلال حسینی بدخشانی
جلال حسینی بدخشانی
آثار موجود در کتابخانه
تصحیح و تحقیق:
دیوان قائمیات ۱. دیوان قائمیات (تصحیح و با مقدمه انگلیسی)
نویسنده: حسن محمود کاتب
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۰ش.، با مقدمه: دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی
روضه تسلیم (تصورات) ۲. روضه تسلیم (تصورات) (تصحیح)
نویسنده: خواجه نصیرالدین طوسی
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۳ش.، با مقدمه: هرمان لندلت