اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   مصطفی امیری
مصطفی امیری
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
ترویح الارواح فی تذهیب الصحاح (معجم مهذب الصحاح) ۱. ترویح الارواح فی تذهیب الصحاح (معجم مهذب الصحاح) (مترجم مقدمه)
نویسنده: محمود بن احمد زنجانی
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۴۳۲ق. برابر ۱۳۸۹ش. برابر 2011م.، 2 جلد، محقق: محمدصالح شریف عسکری، با مقدمه: محمدصالح شریف عسکری
از نسخه های استانبول ۲. از نسخه های استانبول (مترجم مقدمه به انگلیسی)
دستنویس هایی در فلسفه، کلام، عرفان
نویسنده: محمد عمادی حائری
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۱ش.
نزهة الانفس و روضة المجلس ۳. نزهة الانفس و روضة المجلس (مترجم مقدمه به انگلیسی)
نویسنده: محمدبن علی ابن حمدان
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۴۳۰ق. برابر ۱۳۸۷ش. برابر 2009م.، محقق: رمضان بهداد، مصحح: رمضان بهداد
ثواقب المناقب اولیاء الله ۴. ثواقب المناقب اولیاء الله (مترجم مقدمه به انگلیسی)
برزونامه (بخش کهن) ۵. برزونامه (بخش کهن) (مترجم مقدمه به انگلیسی)
نویسنده: شمس الدین محمد کوسج
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۷ش.، محقق: اکبر نحوی، با مقدمه: اکبر نحوی، مصحح: اکبر نحوی
رستم نامه ۶. رستم نامه (مترجم مقدمه به انگلیسی)
داستان منظوم مسلمان شدن رستم به دست امام علی (ع) به انضمام معجزنامه مولای متقیان
به کوشش: سجاد آیدنلو
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۷ش.، با مقدمه: سجاد آیدنلو
تناسب نزد هندیان ۷. تناسب نزد هندیان (مترجم مقدمه به انگلیسی)
مترجم: محمد مهدی کاوه یزدی
• راشیکات الهند (تناسب نزد هندیان)، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۹ش.، محقق: محمد مهدی کاوه یزدی، مصحح: محمد مهدی کاوه یزدی
الإفاده فی تاریخ الأئمة السادة ۸. الإفاده فی تاریخ الأئمة السادة (مترجم مقدمه به انگلیسی)
نویسنده: یحیی ناطق بالحق
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۷ش.، محقق: محمدکاظم رحمتی، مصحح: محمدکاظم رحمتی
أصول الحکم فی نظام العالم ۹. أصول الحکم فی نظام العالم (مترجم مقدمه به انگلیسی)
نویسنده: حسن بن طورخان کافی
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۰ش.، محقق: علی اکبر ضیائی، مصحح: علی اکبر ضیائی
• نوادر المخطوطات العربیة البوسنویة ، انتشارات بین‌المللی امین، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۷ش.، محقق: علی اکبر ضیائی، مصحح: علی اکبر ضیائی
آداب المضیفین و زادلآکلین ۱۰. آداب المضیفین و زادلآکلین (مترجم مقدمه به انگلیسی)
به کوشش: استاد ایرج افشار
نویسنده: سلطان محمود بن محمد
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۸ش.
لطایف الحساب (رساله ای درباره سرگرمیهای ریاضی) ۱۱. لطایف الحساب (رساله ای درباره سرگرمیهای ریاضی) (مترجم مقدمه به انگلیسی)
به کوشش: محمد باقری
نویسنده: محمدبن علی اشکوری
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۹ش.
ترجمه منظوم وصیت امام علی به امام حسین (علیهما السلام) (کهن ترین ترجمه منظوم فارسی از کلام علوی) ۱۲. ترجمه منظوم وصیت امام علی به امام حسین (علیهما السلام) (کهن ترین ترجمه منظوم فارسی از کلام علوی) (مترجم مقدمه به انگلیسی)
نویسنده: حسن حسن غزنوی
مترجم: حسن حسن غزنوی
• ترجمه منظوم وصیت امام علی به امام حسین (علیهما السلام)، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۹ش.، با مقدمه: جواد بشری، مصحح: جواد بشری
قانون شاهنشاهی ۱۳. قانون شاهنشاهی (مترجم مقدمه به انگلیسی)
نویسنده: ادریس بن علی بدلیسی
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۷ش.، مصحح: عبدالله مسعودی آرانی
حفظ البدن (رساله ای فارسی در بهداشت و تندرستی) ۱۴. حفظ البدن (رساله ای فارسی در بهداشت و تندرستی) (مترجم مقدمه به انگلیسی)
نویسنده: محمد فخر رازی
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۰ش.، محقق: محمد ابراهیم ذاکر، با مقدمه: محمد ابراهیم ذاکر، مصحح: محمد ابراهیم ذاکر
تاریخ بوشهر ۱۵. تاریخ بوشهر (مترجم مقدمه به انگلیسی)
حجة الاسلام (برهان الملة) ۱۶. حجة الاسلام (برهان الملة) (مترجم مقدمه به انگلیسی)
کتابی در نقد گفتار هنری مارتین مسیحی در تعرض بر اسلام
نویسنده: حکیم ملا علی نوری
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۰ش.، محقق: حامد ناجی اصفهانی، مصحح: حامد ناجی اصفهانی