اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمدصالح شریف عسکری
محمدصالح شریف عسکری
آثار موجود در کتابخانه
تصحیح و تحقیق:
ترویح الارواح فی تذهیب الصحاح (معجم مهذب الصحاح) ۱. ترویح الارواح فی تذهیب الصحاح (معجم مهذب الصحاح) (تحقیق و مقدمه)
نویسنده: محمود بن احمد زنجانی
مترجم مقدمه: مصطفی امیری
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۴۳۲ق. برابر ۱۳۸۹ش. برابر 2011م.، 2 جلد