اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمود بن احمد زنجانی
محمود بن احمد زنجانی
آثار موجود در کتابخانه
آثار ترجمه شده:
ترویح الارواح فی تذهیب الصحاح (معجم مهذب الصحاح) ۱. ترویح الارواح فی تذهیب الصحاح (معجم مهذب الصحاح)
مترجم مقدمه: مصطفی امیری
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۴۳۲ق. برابر ۱۳۸۹ش. برابر 2011م.، 2 جلد، محقق: محمدصالح شریف عسکری، با مقدمه: محمدصالح شریف عسکری