اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   میرفندرسکی
میرفندرسکی
آثار موجود در کتابخانه
۱. قصیده یائیه
آثاری درباره میرفندرسکی:
راه نمای پژوهش درباره میرفندرسکی ۱. راه نمای پژوهش درباره میرفندرسکی
نویسنده: محمد رضا زادهوش
• راه نمای پژوهش درباره میر فندرسکی، مهر قائم، چاپ اول، اصفهان، ۱۳۸۳ش.
همچنین نگاه کنید
ملاصدرا ملاصدرا (شاگرد)
آقا حسین خوانساری آقا حسین خوانساری (شاگرد)