اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   عبدالرسول خیراندیش
عبدالرسول خیراندیش
آثار موجود در کتابخانه
تصحیح و تحقیق:
جنگنامه کشم و جرون نامه ۱. جنگنامه کشم و جرون نامه (تحقیق و تصحیح)
نویسنده جرون نامه: قدری
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۴ش.، محقق: محمدباقر وثوقی، مصحح: محمدباقر وثوقی
تاریخ بوشهر ۲. تاریخ بوشهر (تحقیق و تصحیح)
مترجم مقدمه به انگلیسی: مصطفی امیری