اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمدباقر نواب لاهیجانی
محمدباقر نواب لاهیجانی
آثار موجود در کتابخانه
شرح:
شرح نهج البلاغه ۱. شرح نهج البلاغه (شرح و شرح)
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۹ش.، 2 جلد، با تعلیق: محمدمهدی جعفری و محمدیوسف نیری، مصحح: محمدمهدی جعفری و محمدیوسف نیری