اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمدعلی آذرشب
محمدعلی آذرشب
آثار موجود در کتابخانه
تصحیح و تحقیق:
تفسیر الشهرستانی المسمی مفاتیح الاسرار و مصابیح الابرار ۱. تفسیر الشهرستانی المسمی مفاتیح الاسرار و مصابیح الابرار (تحقیق و تعلیق)
نویسنده: محمدبن عبدالکریم شهرستانی
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۴۲۹ق. برابر ۱۳۸۶ش. برابر 2008م.، 2 جلد
ویراستاری و مقدمه:
۲. کتاب الوحشیات (با مقدمه عربی)
نسخه برگردان به قطع اصل نسخه خطی کتابخانه شخصی دکتر وحید ذوالفقاری کتابت 550 ه
به کوشش: محمدرضا ابویی مهریزی، وحید ذوالفقاری
نویسنده: حبیب بن اوس ابوتمام
مترجم مقدمه: محمود امیدسالار
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۹ش.، با پیشگفتار: احمد مهدوی دامغانی
اشراف و نشر:
إنّ مع‌الصّبر نصرًا ۳. إنّ مع‌الصّبر نصرًا (إعداد)
مذکّرات السیّد علي الخامنئي العربیة