اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   فقیر شیرازی
فقیر شیرازی
آثار موجود در کتابخانه
۱. خرابات
در بیان حکمت،شجاعت،عفت و عدالت به پیروی از گلستان سعدی
سرشناسه: علی فقیر اصطهباناتی
خانقاه ۲. خانقاه
مثنوی‌ عرفانی‌ و اخلاقی‌ به‌ پیروی‌ از بوستان‌ سعدی‌
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۹ش.، مصحح: منوچهر دانش پژوه