اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   سمیرا پوستین دوز
سمیرا پوستین دوز
آثار موجود در کتابخانه
آثار ترجمه شده:
دیوان اشراق ۱. دیوان اشراق
پیشگفتار: جویا جهانبخش
شاعر: محمدباقر میرداماد
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۵ش.