اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   یونس کرامتی
یونس کرامتی
آثار موجود در کتابخانه
ابوریحان بیرونی آزاد مرد و اندیشمند ۱. ابوریحان بیرونی آزاد مرد و اندیشمند
امیرکبیر، کتابهای جیبی، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۵ش.
نگاهی به تاریخ ریاضیات و نجوم در ایران ۲. نگاهی به تاریخ ریاضیات و نجوم در ایران
امیرکبیر، کتابهای جیبی، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۵ش.