اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمود مدنی بجستانی
محمود مدنی بجستانی
آثار موجود در کتابخانه
فرهنگ کتب حدیثی شیعه ۱. فرهنگ کتب حدیثی شیعه
تصحیح و تحقیق:
سؤال و جواب ۲. سؤال و جواب (تحقیق)
استفتائات و آراء فقیه کبیر سید محمد کاظم یزدی ( طاب ثراه )
گردآورنده: ملا علی اکبر خوانساری
مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۹۰ش.، محقق: حسن وحدتی شبیری، به کوشش: دکتر سید مصطفی محقق داماد
سؤال و جواب ۳. کنگره بزرگداشت آیة الله السید یزدی (قدس سره) (محقق (ج.1))
نویسنده: آیة الله سید محمدکاظم طباطبائی یزدی (صاحب عروه)
• سؤال و جواب، مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۹۰ش.، 17 جلد، محقق (ج.1): حسن وحدتی شبیری، به کوشش (ج.1): دکتر سید مصطفی محقق داماد، به کوشش (ج.2): آیة الله رضا استادی