اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   موریس اوگل
موریس اوگل
آثار موجود در کتابخانه
۱. THE AMERICAN LEGISLATIVE PROCESS
Congress and the States
نویسنده: ویلیام کیفی
Prentice-Hall، ویرایش دوم، Englewood Cliffs، 1968م.