اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   ویلیام کیفی
ویلیام کیفی
آثار موجود در کتابخانه
۱. THE AMERICAN LEGISLATIVE PROCESS
Congress and the States
نویسنده: موریس اوگل
Prentice-Hall، ویرایش دوم، Englewood Cliffs، 1968م.