اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   مجتبی مقدسی
مجتبی مقدسی
آثار موجود در کتابخانه
ویراستاری و مقدمه:
اهل حق پیران و مشاهیر ۱. اهل حق پیران و مشاهیر (ویراستاری)
نویسنده: صدیق صفی زاده (بوره که یی)
حروفیه، تهران، ۱۳۸۷ش.
گذرِ آفتاب ۲. گذرِ آفتاب (ویراستاری)
نویسنده: محمدرضا خردمند
نشر سفیر اردهال، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۶ش.