اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمد عونی عبدالرءوف
محمد عونی عبدالرءوف
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
تاریخ الأدب العربي ۱. تاریخ الأدب العربي
سرشناسه: کارل بروکلمان
نویسنده: کارل بروکلمان
مترجم: یعقوب بکر، رمضان عبدالتواب، عمر صابر عبدالجلیل، سعید حسن بحیری، حسن محمود اسماعیل، غریب محمد غریب، عبدالحلیم محمود احمد، عبدالحلیم نجار
دارالکتاب الاسلامی، چاپ دوم، قم، 6 جلد
دارالکتاب الاسلامی، قم، ۱۴۲۹ق. برابر 2008م.، 7 جلد، اشراف: محمود فهمی حجازی
دار المعارف بمصر، چاپ سوم، قاهره، 1977م.، 6 جلد