اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   ثامر کاظم خفاجی
ثامر کاظم خفاجی
آثار موجود در کتابخانه
تصحیح و تحقیق:
الناسخ و المنسوخ ۱. الناسخ و المنسوخ (تحقیق)
الانتخاب القریب من التقریب ۲. الانتخاب القریب من التقریب (تحقیق)
الرسالة الموضحة ۳. الرسالة الموضحة (تحقیق)
تاریخ الأئمة علیهم السلام و وفیاتهم ۴. تاریخ الأئمة علیهم السلام و وفیاتهم (تحقیق)
التاریخ و اسماء المحدثین و کناهم ۵. التاریخ و اسماء المحدثین و کناهم (تحقیق)
ویراستاری و مقدمه:
ایضاح الاشتباه فی اسماء الرواة ۶. ایضاح الاشتباه فی اسماء الرواة (مقدمه)