اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   سمیر خیرالدین
سمیر خیرالدین
آثار موجود در کتابخانه
آثار ترجمه شده:
الموسوعة السجادیة ۱. الموسوعة السجادیة
الصحیفة السجادیة
نویسنده: برهان بخاری، عرفان برهان بخاری
نویسنده جلد 2،3: احمد ماجد
نویسنده جلد 3: سید محمدحسین حکیم
مترجم جلد 3: محمد زراقط
معهد المعارف الحکمیة، بیروت، 2006م.، 3 جلد