اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   عباسعلی مردی
عباسعلی مردی
آثار موجود در کتابخانه
فیض العلام فی عمل الشهور و وقایع الایام ۱. فیض العلام فی عمل الشهور و وقایع الایام
معزی نامه ۲. معزی نامه (تألیف و ویراستاری)
مروری بر زندگی و اندیشه های عالمان خاندان معزی دزفولی
به کوشش: دکتر عبدالحسین طالعی
تصحیح و تحقیق:
آینه ایام (هدایة الانام الی وقایع الایام) ۳. آینه ایام (تصحیح)
نویسنده: شیخ عباس قمی
• آینه ایام (هدایة الانام الی وقایع الایام)، کتابخانه بزرگ حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی (ره)، گنجینه جهانی مخطوطات اسلامی، چاپ اول، قم، ۱۳۹۰ش.، با حواشی: آیة الله سید شهاب الدین مرعشی نجفی، مصحح: محسن صادقی
اشراف و نشر:
آینه خورشید شد ۴. آینه خورشید شد (کوشش در نشر)
شمیمی از بوستان مباهله
مقالات موجود در سایت:
یادی از محقق طباطبائی به بهانه چاپ فضائل امیر المؤمنین علیه السلام ۱. یادی از محقق طباطبائی به بهانه چاپ فضائل امیر المؤمنین علیه السلام