اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   فیلیپ واینر
فیلیپ واینر
آثار موجود در کتابخانه
۱. Dictionary of the History of Ideas
ویراستاری و مقدمه:
فرهنگ تاریخ اندیشه ها ۲. فرهنگ تاریخ اندیشه ها (ویراستاری)
مطالعاتی درباره گزیده ای از اندیشه های اساسی
سعاد، تهران، ۱۳۸۵ش.، 3 جلد