اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   رضا شاه کاظمی
رضا شاه کاظمی
آثار موجود در کتابخانه
۱. Justice and remembrance : introducing the spirituality of Imam Ali
آثار ترجمه شده:
العدل و الذکر ۲. العدل و الذکر
تعریف بروحانیة الامام علی
مترجم: سیف الدین القصیر
معهد الدراسات الاسماعیلیة، چاپ اول، بیروت، ۱۴۳۰ق. برابر 2009م.
عدالت و یاد خدا ۳. عدالت و یاد خدا
آشنایی با روحانیت امام علی (ع)
مترجم: مهدی شفیعیان
دانشگاه امام صادق (ع)، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۸ش.