اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمود خلف البادی
محمود خلف البادی
آثار موجود در کتابخانه
تصحیح و تحقیق:
سلافة العصر فی محاسن اهل العصر ۱. سلافة العصر فی محاسن اهل العصر (تحقیق)
نویسنده: سید علی خان مدنی (سید علی خان کبیر)
دارکنان، دمشق، ۱۴۳۰ق.، 2 جلد