اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   علی خزاز رازی
علی خزاز رازی
آثار موجود در کتابخانه
کفایة فی النص علی الأئمة الإثنی عشر ۱. کفایة فی النص علی الأئمة الإثنی عشر
• کتاب الکفایة في النصوص علی الأئمة الاثني عشر علیهم السلام، کتابخانه علامه مجلسی، چاپ اول، قم، ۱۴۳۹ق. برابر ۱۳۹۶ش.، محقق: رضا رفیعی، اشراف: کتابخانه علامه مجلسی
• کفایة الأثر فی النص علی الأئمة الإثنی عشر، بیدار، قم، ۱۴۰۱ق.، محقق: عبداللطیف حسینی کوه کمری خوئی
• کفایة الاثر فی النصوص علی الائمة الاثنی عشر، دلیل ما، قم، ۱۴۳۰ق.، محقق: محمدکاظم موسوی و عقیل ربیعی