اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   سجاد آیدنلو
سجاد آیدنلو
آثار موجود در کتابخانه
آفتابی در میان سایه ای ۱. آفتابی در میان سایه ای
جشن نامه ی استاد دکتر بهمن سرکاراتی
نویسنده: علیرضا مظفری
نشر قطره، تهران، ۱۳۸۷ش.
ویراستاری و مقدمه:
رستم نامه ۲. رستم نامه (مقدمه)
داستان منظوم مسلمان شدن رستم به دست امام علی (ع) به انضمام معجزنامه مولای متقیان
مترجم مقدمه به انگلیسی: مصطفی امیری
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۷ش.