اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   فتح الله نجارزادگان
فتح الله نجارزادگان
آثار موجود در کتابخانه
میراث قرآنی شیعه ۱. میراث قرآنی شیعه
تراث الشیعة القرآنی ۲. تراث الشیعة القرآنی
تصحیح و تحقیق:
ترجمه و شرح صحیفه کامله سجادیه ۳. ترجمه و شرح صحیفه کامله سجادیه (تحقیق)
نویسنده: امام سجاد علیه السلام
مترجم: دانشمندی از قرن یازدهم