اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمدعلی مهدوی راد
محمدعلی مهدوی راد
محمدعلی مهدوی راد
آثار موجود در کتابخانه
میراث قرآنی شیعه ۱. میراث قرآنی شیعه
تراث الشیعة القرآنی ۲. تراث الشیعة القرآنی
تحفة الاخوان ۳. تحفة الاخوان
نویسنده: ناشناس
تحفة العابدین ۴. تحفة العابدین
تدوین الحدیث عند الشیعه الامامیة ۵. تدوین الحدیث عند الشیعه الامامیة
هستی نما، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۸ش.
نشریات:
۱. بینات (مدير مسئول)
نخستین نشریه قرانی به زبان فارسی
آینه پژوهش ۲. آینه پژوهش (سردبير)
ویژه نقد کتاب‌، کتابشناسی و اطلاع رسانی در حوزه فرهنگ اسلامی
کتاب گزار ۳. کتاب گزار (عضو هیئت علمی)