اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   فروزان راسخی
فروزان راسخی
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
در باب هستی و ذات ۱. در باب هستی و ذات
نویسنده: توماس آکویناس
نشر نگاه معاصر، تهران، ۱۳۸۱ش.، ویراستار: مصطفی ملکیان