اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   توماس آکویناس
توماس آکویناس
آثار موجود در کتابخانه
آثار ترجمه شده:
در باب هستی و ذات ۱. در باب هستی و ذات
مترجم: فروزان راسخی
نشر نگاه معاصر، تهران، ۱۳۸۱ش.، ویراستار: مصطفی ملکیان